Danh mục Ngẫm" itemprop="headline" >Danh mục Ngẫm

Công chúa nhỏ của tôi lấy chồng

Thật may mắn vì trên từng chặng đường đời của mình tôi luôn có những người bạn tuyệt vời, trong đó có em. Cô công chúa nhỏ trong lòng tôi dù em chỉ kém tôi có hai tuổi. Tôi được…